تمامی پست های دسته : داستان های نگرشی

اولین قدم برای پارادایم شیفت

فهم و هوش خود را در چه جهتی هدایت میکنید؟ آن را به حال خود می گذارید؟ یا تسلیم خشم و هوسش میسازید و یا اجازه میدهید دوستی های مشکوک، کتاب های خطرناک وتفریحات و خوشی های مضرکه مورد قبول فکرتان نیست وارد زندگی شما بشود؟؟

خبرنامه ما

Telegram

logo-samandehi
error: محتوا قفل شده است.!!!